Този текст е създаден с финансовата подкрепа на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, съфинансиран от Европейския съюз.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Международна организация по миграция и при никакви обстоятелства
​не може да се приема, че този документ отразява становището на Европейския съюз и Отговорния орган.

 

Вълнуваща среща на мигранти в Бургас с бита и традициите на региона

Информационният център на МОМ в Бургас проведе сесия с 31 легално пребиваващи мигранти от Русия, Украйна, Беларус и Казахстан на 28.02.2020 г. в Етнографския музей на Бургас с последваща изложба на тема „Мигрантски вдъхновения“. Свои творби представиха художничките Татяна Сердюк от Украйна, Алла Стоянова-Каролева от Русия и Анна Иконен от Казахстан в арт галерия „Ателие Р“.

Росица Топалова, главен уредник от отдел „Етнография“ при Регионалния исторически музей, представи бита и традициите на българите в региона. Разказа и за обичаи като нестинарство, кукери, ладуване, лазаруване, както и показа български традиционни костюми от всички етнографски групи в страната.

В „Работилница за мартеници“ присъстващите се научиха да изработват мартеници, което им донесе радост и ги доближи максимално до настоящия типично български празник “Баба Марта“.

Мигрантите имаха възможност и да гледат два документални филма - „Нестинари“ и „Кукери“, които представиха част от традиционната култура и бит на българите.

Откриването на изложбата доказа мигрантското вдъхновение и факта, че талантът няма граници. Хората, избрали черноморския град за свой нов дом, са носители на потенциал за развитие, който е важен и за приемното общество.

Събитието е осъществено в рамките на проект „Обучение и консултиране на законни мигранти и лица, търсещи/получили международна закрила“, финансиран от Националната програма на България по Фонд „Убежище, миграция и интеграция” 2014-2020.