Този текст е създаден с финансовата подкрепа на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, съфинансиран от Европейския съюз.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Международна организация по миграция и при никакви обстоятелства
​не може да се приема, че този документ отразява становището на Европейския съюз и Отговорния орган.

Глобалният миграционен филмов фестивал влезе и в столичните училища

В рамките на GMFF 2019 МОМ България организира прожекции на два филма в три столични училища за ученици от 8 до 12 клас.

В 74 СУ „Гоце Делчев“ беше прожектиран филмът „Климатичното лимбо“, представящ темата за климатичните промени и миграцията. Със 157 ученици от 8-12 клас обсъдихме последствията от климатичните промени, засягащи всички нас, както и връзката им с миграцията и начина, по който тези процеси засягат голям брой хора в развитите и развиващите се страни.

Заедно с учениците от 12-и клас на 7-о СУ „Св. Седмочисленици“ проследихме историята на ученичката Хару, разказана в краткия филм „Новата година на Хару“. Момичето мигрира заедно със семейството си от Япония в Канада. Историята на Хару и нейната „Нова година“ предизвика множество въпроси в дискусията като какво означава да си „нов“ на дадено място, как човек се вписва в ново общество и защо хората мигрират от една държава в друга. Учениците, които гледаха филма и участваха в дискусията, бяха 21.

В 18-о СУ „Уилям Гладстон“ също бе представен филмът „Климатичното лимбо“, с който представихме връзката между климатичните промени и миграционните процеси. Въпросът предизвика оживена дискусия с 18 ученици в 11-и клас. Младежите показаха жив интерес към темата и насочиха вниманието ни към редица въпроси като това как много деца от Африка, Латинска Америка и други субтропически места по света са принудени да мигрират заедно със своите семейства заради настъпващите климатични промени.

Глобалният миграционен филмов фестивал е част от проект „Повишаване на информираността на българското общество и мигрантските общности в България“, финансиран от Националната програма на България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020.