Контакти

МОМ България

Централен офис

гр. София, ул. „Цар Асен” № 77, 1463 тел: +359 (2) 93 94 774; ел. поща: iomsofia@iom.int

Мобилни екипи

GSM, WhatsApp и Viber: +359 884 602 185; +359 884 605 184; +359 892 212 194

Наземна линия: +359 (2) 93 94 774

График на мобилните екипи

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Централен офис

10:00-12:00 – РПЦ "Враждебна"

10:00-12:00 – РПЦ "Военна рампа"

10:00-12:00 – РПЦ "Военна рампа"

10:00-14:00 – СДВНЧ "Бусманци"

 

Централен офис

14:00-16:00 – РПЦ "Военна рампа"

14:00-16:00 – РПЦ "Овча купел"

14:00-16:00 – РПЦ "Овча купел"

14:00-16:00 – РПЦ "Овча купел"

 

 

Информационен център за имигранти - Бургас
гр. Бургас, ул. „Христо Ботев” № 40 ет. 1, тел.: +359 886 177 295; +359 886 177 329; ел. поща: burgasici@gmail.com

 

 

Полезни връзки и партньори:

МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

НАЦИОНАЛНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА

СВЕТОВНА ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ

ВКБООН БЪЛГАРИЯ

УНИЦЕФ БЪЛГАРИЯ

БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

СЪВЕТ НА ЖЕНИТЕ БЕЖАНКИ В БЪЛГАРИЯ