Mеждународна организация по миграция

Кръгла Маса – Стара Загора

На 2 октомври 2019 г., МОМ България, съвместно с УНИЦЕФ, организира кръгла маса на тема „Настаняване и предоставяне на подкрепа на жени и деца мигранти и бежанци в социални услуги в България“. В събитието взеха участие представители на Звена „Майка и бебе“, Комплекси за социални услуги за деца и семейства, Отдели „Закрила на детето“, Държавна агенция за закрила на детето, Агенция за социално подпомагане, Държавна агенция за бежанците, Министерство на образованието и науката, общини, Съвет на жените бежанки в България, Българския червен кръст и др.

Целите на събитието бяха обмен на информация и добри практики между участниците относно българския опит в настаняване и предоставяне на подкрепа на жени и деца мигранти и бежанци по време на техния престой в социални услуги в България, представяне на международни и европейски стандарти и насоки по темата, дискусия и изготвяне на препоръки за подобряване на тези услуги в България.

Събитието беше организирано в рамките на проект “Повишаване на информираността на българското общество и мигрантските общности в България“, финансиран от Националната програма на България за подпомагане от Фонд „Убежище, миграция и интеграция” 2014-2020 с финансовата подкрепа от Европейския съюз и бюджета на Република България.