Mеждународна организация по миграция

МОМ България предостави две линейки на Министерство на вътрешните работи

(English below)

Две линейки бяха предоставени от МОМ България за нуждите на Медицински институт – Министерство на вътрешните работи на Република България в рамките на проект „По-нататъшно подобряване на капацитета за приемане на българската система за управление на убежището и миграцията“, финансиран от Европейската Комисия и изпълняван от МОМ. Линейките ще бъдат използвани за медицинско транспортиране на пациенти (граждани на трети страни и търсещи закрила лица) при спешни случаи.

Дарението е в резултат на изпълнението на Грантово споразумение HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0051 „По-нататъшно подобряване на капацитета за приемане на българската система за управление на убежището и миграцията“, сключено между Европейската комисия и МОМ в рамките на Механизма за спешно подпомагане в рамките на фонд „Убежище, миграция и интеграция“.