МОМ България представи дейността си пред млади стажанти от Германия

МОМ България представи основните си дейности пред стажанти от Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Немската корпорация за международно сътрудничество, базирана в Ешборн, Франкфурт. Презентацията се проведе в централния офис на МОМ в София.

Пред група 15 млади и готови да се учат хора, екип от експерти на МОМ проведе презентация за основните сфери на действие в България – управление на миграцията, програмата за подпомагане на доброволните завръщания и реинтеграция, програма за закрила и подкрепа на мигранти, интеграция на граждани на трети страни и превенцията на трафика на хора. Презентацията приключи със сесия за въпроси и отговори, която премина в дискусия относно по-широкия миграционен контекст в България.