Mеждународна организация по миграция

 

МОМ България раздаде хигиенни материали на нуждаещи се мигранти

МОМ България проведе две раздавания на хигиенни материали тази седмица на мигранти изпаднали в уязвимо състояние поради COVID-19 и обявеното извънредно положение. В гр. Харманли, екипът на МОМ раздаде маски, ръкавици, дезинфектанти, антибактериални сапуни, прах за пране, шампоани, пасти за зъби, кърпи, дамски превръзки и други принадлежности от първа необходимост на мигранти живеещи на външни адреси. Общо 21 лица получиха подкрепа след оценка на нуждите на бенефициентите и степента им на уязвимост, най-вече свързана с неспособността да работят. 

Второто раздаване се проведе в старозагорското село Помощник, където екипът на МОМ България подкрепи 11 лица, които са получили международна закрила. Пакетите с хигиенни принадлежности бяха раздадени по домовете им, като всички мерки за безопасност бяха взети.

Двете дейности бяха координирани между МОМ България и Асоциация „Мисия Криле“ и се проведоха като част от проект “Закрила на уязвими мигранти и подкрепа за доброволни връщания и реинтеграция“, финансиран от Генерална дирекция Миграция и вътрешни работи на Европейската Комисия чрез Спешните мерки по Фонд „Убежище, миграция и интеграция” 2014-2020 .