Mеждународна организация по миграция

МОМ България участва в конференция за борбата с трафика на хора

МОМ България, заедно с колеги от МОМ Румъния, участват в момента в конференцията „За максимална ефективност и обединено практическо сътрудничество в борбата срещу трафика на хора“, която се провежда във Варшава на 26-27 ноември. Конференцията е организирана от Оперативната група срещу трафика на хора към Съвета на балтийските държави, заедно с Министерството на вътрешните работи и администрацията на Полша. Участниците включват всички държави-членки на Съвета на балтийските държави, както и България, Румъния и Украйна, които участват в проекта „Хармонизиран оперативен проект в балтийския регион. Ролята на масовите медии в борбата с трафика на хора бе една от главните теми на дискусия по време на конференцията.