Mеждународна организация по миграция

Новини

За информиране на мигрантите, изучаващи български език в Информационния център на МОМ в Бургас се организират срещи със специалисти от Центъра за подкрепа на личностното развитие в началото на новата учебна година.

На 2 октомври 2019 г., МОМ България, съвместно с УНИЦЕФ, организира кръгла маса на тема „Настаняване и предоставяне на подкрепа на жени и деца мигранти и бежанци в социални услуги в България“.

"Благодаря сърдечно за предоставената материално-техническа помощ за нуждите на Медицинския институт на МВР" - така благодари министърът на вътрешните работи г-н Младен Маринов на представителите на МОМ.

The successful candidate will provide support/case management to unaccompanied asylum-seeking children

The successful candidate will be accountable and responsible for the implementation on the information activities for facilitation of the integration and cultural adaptation of the third country nationals.

The successful candidate will be accountable and responsible for the planning, implementation and reporting of the activities in the field of integration.

История, изпълнена със злочестия и завършила с нова надежда.

До момента по проекта са консултирани 1578 лица, търсещи  международна закрила.

ИЦМ на МОМ в Бургас продължава да създава ключови за мигрантите в черноморския град събития.

МОМ разказва историята на един мигрант от Ирак.