Mеждународна организация по миграция

Новини

Мигрантите в Бургас усилено продължават с посещението на курсовете, които МОМ предоставя напълно безплатно.

Международна организация по миграция връчи плакет на МВР в знак за добрата воля между нашите две институции.

На 17 юни 2019 г. първата сигурната зона за непридружени деца в РПЦ София – кв. Военна рампа отвори врати.

В обучението взеха участие представители на ДАБ, ДАЗД, АСП, районни общини и Столична община.

Обучение за новоназначените социални експерти на МОМ, които ще предоставят социална подкрепа в Сигурната зона за непридружени деца в РПЦ София – кв. Военна рампа

Две линейки бяха предоставени от МОМ България за нуждите на Медицински институт – Министерство на външните работи.

Официално откриване на първата в България сигурна зона за непридружени деца, търсещи международна закрила

Курсовете по български език стартираха в София в края на март 2019 г.

Информационният център за мигранти на МОМ в гр. Бургас проведе две информационни сесии мигранти.

Eкипът на ИЦИ на МОМ в Бургас придружи група легално пребиваващи в България имигранти на посещение на специализирана трудова борса.