Mеждународна организация по миграция

Новини

ИЦМ на МОМ в Бургас продължава да създава ключови за мигрантите в черноморския град събития.

МОМ разказва историята на един мигрант от Ирак.

 

МОМ България организира информационна сесия, посещение в музей и визита в гр. Несебър заедно с мигранти от Бургас.

Мигрантите в Бургас усилено продължават с посещението на курсовете, които МОМ предоставя напълно безплатно.

Международна организация по миграция връчи плакет на МВР в знак за добрата воля между нашите две институции.

На 17 юни 2019 г. първата сигурната зона за непридружени деца в РПЦ София – кв. Военна рампа отвори врати.

В обучението взеха участие представители на ДАБ, ДАЗД, АСП, районни общини и Столична община.

Обучение за новоназначените социални експерти на МОМ, които ще предоставят социална подкрепа в Сигурната зона за непридружени деца в РПЦ София – кв. Военна рампа

Две линейки бяха предоставени от МОМ България за нуждите на Медицински институт – Министерство на външните работи.

Официално откриване на първата в България сигурна зона за непридружени деца, търсещи международна закрила