Mеждународна организация по миграция

Новини

Консултациите включват въпроси по гражданско право, семейно право, търговско право и др.

През уикенда, МОМ заведе момчетата от Сигурната зона за непридружени деца в столичния клуб за настолни игри Каркасон

МОМ България представи основните си дейности пред стажанти от Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Момчетата имаха възможност да учат как се правят различни тестени изделия като хлебчета и питки.

По време на консултациите се идентифицират уязвими лица и им се предоставя социална и психологическа подкрепа.

На 20 и 21 януари 2020 г. МОМ България проведе обучение на тема „Социални беседи и информационни сесии с граждани на трети страни“.

Още 30 обучаващи се ще ги последват до края на месец януари 2020 г.

От началото на 2019 г. до момента 168 граждани на трети страни получиха удостоверения за завършен курс по български език.

В рамките на тяхната визита, те посетиха и двете Сигурни зони за непридружени деца.

В рамките на GMFF 2019 МОМ България организира прожекции на два филма в три столични училища за ученици от 8 до 12 клас.