Mеждународна организация по миграция

Новини

Момчета настанени в Сигурната зона за непридружени деца украсиха Коледна елха, която ще краси Сигурната зона в следващите седмици.

Непридружените момчета настанени в Сигурната зона в РПЦ София, кв. Военна рампа запълват времето си през студените есенни дни с изкуство.

МОМ България, заедно с колеги от МОМ Румъния, участват в момента в конференцията „За максимална ефективност и обединено практическо сътрудничество в борбата срещу трафика на хора“.

Посетителите на базара имат възможност да се докоснат до разкази от първо лице за родните им места в Афганистан.

 

The successful candidate will be accountable and responsible for the planning, implementation and reporting of IOM capacity building activities and maintaining partnerships with key actors in the field of migration management.

Ролята на социалния медиатор включва различни ежедневни дейности като организацията на групови дейности, различни културни събития и др.

МОМ България ще открие в съвсем скоро време втора Сигурна зона за непридружени непълнолетни и малолетни деца, търсещи международна закрила, които са стигнали до България сами и нямат възрастен придружител.

В София до момента 98 мигранти завършиха курса и получиха своите сертификати за владеене на езика за ниво А1 и А2 след успешно положен изпит.

On October 24, to mark UN Day, Secretary-General António Guterres announced that next year’s commemoration of the 75th anniversary of the United Nations will feature a large and inclusive global conversation on the role of global cooperation in building the future we want.

За информиране на мигрантите, изучаващи български език в Информационния център на МОМ в Бургас се организират срещи със специалисти от Центъра за подкрепа на личностното развитие в началото на новата учебна година.