Mеждународна организация по миграция

Новини

Курсовете по български език стартираха в София в края на март 2019 г.

Информационният център за мигранти на МОМ в гр. Бургас проведе две информационни сесии мигранти.

Eкипът на ИЦИ на МОМ в Бургас придружи група легално пребиваващи в България имигранти на посещение на специализирана трудова борса.

За поредна година МОМ България, със съдействието на ДАБ и Община Харманли, организира футболни турнири за деца и възрастни в гр. Харманли.

МОМ предоставя социална и психологическа подкрепа на лица, търсещи международна закрила във фазата на начална адаптация в България.

Между 16-и и 18-и април 2019 г. Мисията на МОМ в България организира работна среща, в която взеха участие представители на институциите на Република България.

МОМ предоставя подкрепа за улесняване достъпа до административна, правна, здравна, психологическа и социална помощ на мигранти.

Преобразяване на общо помещение в кът за отдих.

Продължава записването на желаещите граждани на трети страни да изучават български език в Информационния център за имигранти на МОМ в гр. Бургас.

С помощта на мобилните екипи на МОМ, студенти от Националната художествената академия организираха ателие за рисуване за децата, живеещи в РПЦ София - кв. Военна рампа