„Ако не бяхте дошли да ме вземете, тръгвах пеш за България. Семейството ми липсва“, сподели бенефициентът.

Трансформирането на стени в гр. Харманли продължава с пълна сила.

Искрени благодарности на Юли и Светла Желязкови и техния екип за подкрепата.

На 21.11.2020 г., ИЦИ Бургас организира информационна сесия за консултация на законно пребиваващи мигранти, живеещи в Бургас и региона.

На 10 ноември 2020 г. ИЦИ София организира информационна среща с легално пребиваващи мигранти в Пловдив.

Република България взе участие в регионалната конференция „Включване на емиграцията и диаспората за насърчаване на развитието на частния сектор“, организирана от МОМ Грузия.

МОМ България предостави подкрепа на ДАБ в придружаването на 15 от новодошлите 17 непридружени деца, търсещи международна закрила от Гърция, до новия им дом в РПЦ Харманли.

Информационният център на МОМ в Бургас продължава да организира успешно обучение по български език в електронна форма.

Събитието премина с голям интерес към презентираните теми и представената първа съвместна изложба на творци-мигранти и местни автори.