Mеждународна организация по миграция

Новини

В обучението взеха участие представители на ДАБ, ДАЗД, АСП, районни общини и Столична община.

Обучение за новоназначените социални експерти на МОМ, които ще предоставят социална подкрепа в Сигурната зона за непридружени деца в РПЦ София – кв. Военна рампа

Две линейки бяха предоставени от МОМ България за нуждите на Медицински институт – Министерство на външните работи.

Официално откриване на първата в България сигурна зона за непридружени деца, търсещи международна закрила

Курсовете по български език стартираха в София в края на март 2019 г.

Информационният център за мигранти на МОМ в гр. Бургас проведе две информационни сесии мигранти.

Eкипът на ИЦИ на МОМ в Бургас придружи група легално пребиваващи в България имигранти на посещение на специализирана трудова борса.

За поредна година МОМ България, със съдействието на ДАБ и Община Харманли, организира футболни турнири за деца и възрастни в гр. Харманли.

МОМ предоставя социална и психологическа подкрепа на лица, търсещи международна закрила във фазата на начална адаптация в България.

Между 16-и и 18-и април 2019 г. Мисията на МОМ в България организира работна среща, в която взеха участие представители на институциите на Република България.