Mеждународна организация по миграция

Новини

Ролята на социалния медиатор включва различни ежедневни дейности като организацията на групови дейности, различни културни събития и др.

МОМ България ще открие в съвсем скоро време втора Сигурна зона за непридружени непълнолетни и малолетни деца, търсещи международна закрила, които са стигнали до България сами и нямат възрастен придружител.

В София до момента 98 мигранти завършиха курса и получиха своите сертификати за владеене на езика за ниво А1 и А2 след успешно положен изпит.

On October 24, to mark UN Day, Secretary-General António Guterres announced that next year’s commemoration of the 75th anniversary of the United Nations will feature a large and inclusive global conversation on the role of global cooperation in building the future we want.

За информиране на мигрантите, изучаващи български език в Информационния център на МОМ в Бургас се организират срещи със специалисти от Центъра за подкрепа на личностното развитие в началото на новата учебна година.

На 2 октомври 2019 г., МОМ България, съвместно с УНИЦЕФ, организира кръгла маса на тема „Настаняване и предоставяне на подкрепа на жени и деца мигранти и бежанци в социални услуги в България“.

"Благодаря сърдечно за предоставената материално-техническа помощ за нуждите на Медицинския институт на МВР" - така благодари министърът на вътрешните работи г-н Младен Маринов на представителите на МОМ.

The successful candidate will provide support/case management to unaccompanied asylum-seeking children

The successful candidate will be accountable and responsible for the implementation on the information activities for facilitation of the integration and cultural adaptation of the third country nationals.

The successful candidate will be accountable and responsible for the planning, implementation and reporting of the activities in the field of integration.