Mеждународна организация по миграция

Новини

По време на консултациите се идентифицират уязвими лица и им се предоставя социална и психологическа подкрепа.

На 20 и 21 януари 2020 г. МОМ България проведе обучение на тема „Социални беседи и информационни сесии с граждани на трети страни“.

Още 30 обучаващи се ще ги последват до края на месец януари 2020 г.

От началото на 2019 г. до момента 168 граждани на трети страни получиха удостоверения за завършен курс по български език.

В рамките на тяхната визита, те посетиха и двете Сигурни зони за непридружени деца.

В рамките на GMFF 2019 МОМ България организира прожекции на два филма в три столични училища за ученици от 8 до 12 клас.

Децата, настанени в Сигурната зона за непридружени деца прекараха новогодишната нощ в празненства заедно с екипа социални работници на МОМ.

Международната организация по миграция съобщи, че 110 669 мигранти и бежанци са навлезли в Европейския съюз през Средиземно море през 2019 г.

След като в края на октомври екипът на МОМ в Бургас посети Созопол и проведе информационна сесия за мигранти там, наскоро такава се проведе и в полите на източна Стара планина.

Сесията беше проведена в Созопол, като присъстваха мигранти от Созопол и Черноморец.