Mеждународна организация по миграция

Официално откриване на първата в България сигурна зона за непридружени деца, търсещи международна закрила

На 29 май в РПЦ София – кв. Военна рампа МОМ и Държавната агенция за бежанците официално откриха първата в България сигурна зона за непридружени деца, в която ще се осигуряват 24-часова грижа и специализирани услуги за децата в среда, отговаряща на техните нужди и потребности. Речи по случай откриването държаха г-жа Петя Първанова, председател на Държавната агенция за бежанците, както и г-н Радослав Стаменков, ръководител на Мисията на МОМ в България. На събитието присъстваха представители на Министерство на вътрешните работи, Държавна агенция за закрила на детето, АСП, кабинета на Омбудсмана на Република България, ВКБООН, УНИЦЕФ, Български Червен кръст, както и дипломати и представители на неправителствения сектор.

Бихме искали специално да благодарим на Държавната агенция за бежанците за съдействието и партньорството, без които реализирането на този проект нямаше да бъде възможно.