Представители на Европейската комисия се запознаха с напредъка на проектите, изпълнявани от МОМ в България

Представители на Европейската комисия, Генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“ се сренаха с Ръководителя на Международна организация по миграция в България, г-н Радослав Стаменков, който представи детайлно напредъка на МОМ по проектите, финансирани от Генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“ – EMAS 0044 „Укрепване на националния капацитет на Република България в областта на убежището и миграцията“, EMAS 0050 „Закрила на уязвими мигранти и асистирано доброволно връщане и реинтеграционна подкрепа“ и EMAS 0051 „По-нататъшно подобряване на капацитета на приемане на българската система за управление на убежището и миграцията“.

      

В рамките на тяхната визита, те посетиха и двете Сигурни зони за непридружени деца, търсещи международна закрила, които МОМ организира, ремонтира и управлява в сътрудничество с ДАБ. Зоната в РПЦ София, кв. Военна Рампа, работи вече 7 месеца, докато втората такава, в РПЦ София, кв. Овча Купел, ще заработи официално на 20.01.2020 г. Това са първите Сигурни зони в България.

Представителите на Комисията бяха придружени от ръководството на ДАБ и координаторите на зоните от страна на МОМ.