Mеждународна организация по миграция

Презентациите на тема „Културата на Сирия“ и „Културите на Иран и Афганистан“ продължават и през 2019 г.

През февруари Мобилните екипи на МОМ България проведоха информационни сесии с ученици от 10-и, 11-и и 12-и клас в 7 СУ „Св. Седмочисленици“ и 74 СУ „Гоце Делчев“. С учениците бяха дискутирани теми като: традиции, обичаи и езици в Сирия, Иран и Афганистан; ежедневен живот и обществени порядки; образование, празници, традиционнa кухня и облекло.

Бихме искали да благодарим на директорите и учителите на 7 СУ и на 74 СУ за съдействието и добрата съвместна работа, както и на учениците за интереса и активното участие в дискусиите!