Mеждународна организация по миграция
 1.  World Day Against Trafficking in Persons 2018

  On the occasion of World Day against Trafficking in Persons (30/07), new data released by IOM, the UN Migration Agency, show that in the last ten years, almost 80 per cent of journeys undertaken by victims trafficked internationally cross through official border points, such as airports and land border control points.  

 2. Плакати за доброволно връщане и реинтеграция на хора по проект Strengthening the national capacity of the Republic of Bulgaria in the fields of asylum and migration.

  Плакатите на всички езици (английски, арабски, дари, кюрдски и пащу) може да намерите по-долу.

 3. Плакати за превенция на трафик на хора по проект Strengthening the national capacity of the Republic of Bulgaria in the fields of asylum and migration.

  Плакатите на всички езици (английски, арабски, дари, кюрдски и пащу) може да намерите по-долу.

 4. Брошури за доброволно връщане и реинтеграция на хора по проект Strengthening the national capacity of the Republic of Bulgaria in the fields of asylum and migration.

  Брошурите на всички езици (английски, арабски, дари, кюрдски и пащу) може да намерите по-долу.

 5. Брошури за превенция на трафик на хора по проект Strengthening the national capacity of the Republic of Bulgaria in the fields of asylum and migration.

  Брошурите на всички езици (английски, арабски, кюрдски и пащу) може да намерите по-долу.

 6. Брошура за информация и консултации за доброволно връщане

  Тази брошура е създадена по проект BG/AMIF-SO3-NO1-A2 "Предоставяне на информация и консултации за доброволно връщане", финансиран от Фонд "Убежище, миграция и интеграция" и изпълняван от Мисията на Международната организация по миграция в България.

 7. Брошура за доброволно връщане - възможност за ново начало в родината

  Тази брошура е направена по проект HOME/2012/RFXX/CA/EA/2001 "Изпълнение на програма за доброволно връщане на до 250 граждани на трети страни, завръщащи се в съответните страни по произход", изпълняван по договор между Международна организация по миграция (МОМ) и Генерална Дирекция "Вътрешни работи" към Европейската Комисия.

 8. Брошура на български език за доброволно връщане на уязвими лица

 9. Ръководство за работа с малолетни и непълнолетни деца

  Настоящото Ръководство е изготвено по Проект BG/RF2013/GR1-2 „Подкрепа за доброволно връщане и реинтеграция  на уязвими лица със специален фокус върху непридружени непълнолетни“ в рамките на Годишната програма за 2013 година, финансиран по Европейски фонд за връщане и изпълняван от Мисията на Международна организация по миграция в  Република България.