Сигурна зона за непридружени деца - РПЦ София, кв. Овча Купел

МОМ България ще открие в съвсем скоро време втора Сигурна зона за непридружени непълнолетни и малолетни деца, търсещи международна закрила, които са стигнали до България сами и нямат възрастен придружител, в РПЦ София – кв. Овча Купел. Тя ще е втората зона от типа си, след като през юни МОМ България и ДАБ откриха първата Сигурна зона в България в РПЦ София – кв. Военна Рампа.

За да е възможно откриването на втора Сигурна зона, МОМ България финансира и организира цялостен ремонт на етажа в РПЦ, както и доставка на пълно обзавеждане на всички помещения за децата и оборудване за нуждите на персонала.

Предстои стартиране на работата в зоната, където постоянно ще присъства социален работник на МОМ, който ще може да предоставя нужна помощ от всякакъв тип на децата. Освен тях МОМ предоставя и преводачи от редки в България езици като кюрдски и арабски, както и подкрепа от мобилните екипи на МОМ България, съставени от юристи, психолози, социални работници и социален медиатор. Влизането в зоната е забранено за външни лица без специален достъп, като за сигурността и реда в Зоната ще отговаря постоянна охрана.

Зоната е разположена на един етаж от РПЦ, с общ капацитет от 138 деца. Две от стаите ще бъдат заделени за момичета или деца с особени нужди, достъпът до които е допълнително ограничен, а две ще се използват за т.нар. адаптационни стаи, в които ще бъдат настанявани новите деца в първите 2-3 дни от престоя им, докато се запознаят с правилата на Зоната. Съществува също така и „сигурна стая“, която е предназначена за индивидуални разговори с настанените деца. В зоната има и помещение за обучения и групови занимания като обучение по български език или информационни сесии, а също така и мултифункционално помещение за развлекателни дейности.

МОМ България изказва специалните си благодарности към ДАБ за съвместната работа по Сигурната зона, както и за продължителното и плодотворно сътрудничество през годините.

Сигурните зони в РПЦ София, кв. Военна Рампа и кв. Овча Купел са съфинансирани по Спешните мерки на Фонд “Убежище, Миграция и интерграция” на Европейския съюз.

Снимки: Nikolay Doychinov