Mеждународна организация по миграция

Статистика

 1.  

  • От януари 2019, 42 154 души са пристигнали в страни от първа линия в Европа през различни мигрантски маршрути от Африка, Азия и Близкия Изток.
  • През 2018 г. 144 166 души са пристигнали в страни от първа линия в Европа през различни мигрантски маршрути от Африка, Азия и Близкия Изток. (-22.8%).
  • През 2017 г. 186 788 души са пристигнали в страни от първа линия в Европа през различни мигрантски маршрути от Африка, Азия и Близкия Изток. (-52.2%).
  • През 2016 г. 390 456 души са пристигнали в страни от първа линия в Европа през различни мигрантски маршрути от Африка, Азия и Близкия Изток. (-63.7%). 
  • През 2015 г. 1 077 190 души са пристигнали в страни от първа линия в Европа през различни мигрантски маршрути от Африка, Азия и Близкия Изток.

   

  Пристигащи в България (източник: МОМ и национални служби): до 15 юли 2019 г.

  Общо (1 януари 2015 до дата на последно отчетени пристигнали): 54,140
  Дата на последно отчетени пристигнали: 11 юли 2019 г.
  Общо 2019 г.: 835
  Общо 2018 г.: 2,533
  Общо 2017 г.: 2,562
  Общо 2016 г.: 17,187
  Общо 2015 г.: 31,023
  Вид: Държава на първо влизане в Европа

  Пристигащи в Гърция (източник: МОМ и национални служби): до 15 юли 2019 г.

  Общо (1 януари 2015 до дата на последно отчетени пристигнали): 1,156,890
  Дата на последно отчетени пристигнали: 11 юли 2019 г.
  Общо 2019 г.: 18,825
  Общо 2018 г.: 50,215
  Общо 2017 г.: 35,052
  Общо 2016 г.: 176,906
  Общо 2015 г.: 875,892
  Вид: Държава на първо влизане в Европа

  Пристигащи в Италия (източник: МОМ и национални служби): до 15 юли 2019 г.

  Общо (1 януари 2015 до дата на последно отчетени пристигнали): 480,723
  Дата на последно отчетени пристигнали: 11 юли 2019 г.
  Общо 2019 г.: 3,165
  Общо 2018 г.: 23,370
  Общо 2017 г.: 119,369
  Общо 2016 г.: 181,436
  Общо 2015 г.: 153,383
  Вид: Държава на първо влизане в Европа

  Пристигащи в Малта (източник: МОМ и национални служби): до 15 юли 2019 г.

  Общо (1 януари 2015 до дата на последно отчетени пристигнали): 3,239
  Дата на последно отчетени пристигнали: 11 юли 2019 г.
  Общо 2019 г.: 1,445
  Общо 2018 г.: 1,445
  Общо 2017 г.: 20
  Общо 2016 г.: 24
  Общо 2015 г.: 305
  Вид: Държава на първо влизане в Европа

  Пристигащи в Кипър (източник: МОМ и национални служби): до 15 юли 2019 г.

  Общо (1 януари 2015 до дата на последно отчетени пристигнали): 7,068
  Дата на последно отчетени пристигнали: 11 юли 2019 г.
  Общо 2019 г.: 4,080
  Общо 2018 г.: 1,278
  Общо 2017 г.: 1,078
  Общо 2016 г.: 345
  Общо 2015 г.: 287
  Вид: Държава на първо влизане в Европа

  Пристигащи в Испания (източник: МОМ и национални служби): до 15 юли 2019 г.

  Общо (1 януари 2015 до дата на последно отчетени пристигнали): 138,684
  Дата на последно отчетени пристигнали: 11 юли 2019 г.
  Общо 2019 г.: 13,804
  Общо 2018 г.: 65,325
  Общо 2017 г.: 28,707
  Общо 2016 г.: 14,558
  Общо 2015 г.: 16,290
  Вид: Държава на първо влизане в Европа

  Източник: Flow Monitoring Europe by IOM

 2.  

  Публикувано: 11/07/19

  Женева –  Международната организация по миграция докладва, че 40 806 мигранти и бежанци са влезнали в Европа до 7 юли, намаление от 33 процента от 60 331 за същия период през миналата година.

  Почти половината от пристигащите са влезнали през Гърция (17 749), а още една трета са пристигнали в Испания (13 368). Гърция и Испания се комбиринат за 74 процента от всички пристигнали по море, като много по-малко хора влизат в Европа по море през Италия, Малта и Кипър. В България през 2019 г. са влезнали 835 души, всичките по суша.

  Смъртите, които са отчетени през първите 6 месеца в Средиземно море са 682 - или почти половината от 1414 смърти през същия период през 2018 г.

  Източник: https://migration.iom.int/europe