Mеждународна организация по миграция

Статистика

 1.  

  • През 2020 г., 2,215 души са пристигнали в страни от първа линия в Европа през различни мигрантски маршрути от Африка, Азия и Близкия Изток.
  • През 2019 г., 127,639 души са пристигнали в страни от първа линия в Европа през различни мигрантски маршрути от Африка, Азия и Близкия Изток. (-12.5%)
  • През 2018 г., 144,166 души са пристигнали в страни от първа линия в Европа през различни мигрантски маршрути от Африка, Азия и Близкия Изток. (-22.8%).
  • През 2017 г., 186,788 души са пристигнали в страни от първа линия в Европа през различни мигрантски маршрути от Африка, Азия и Близкия Изток. (-52.2%).
  • През 2016 г., 390,456 души са пристигнали в страни от първа линия в Европа през различни мигрантски маршрути от Африка, Азия и Близкия Изток. (-63.2%). 
  • През 2015 г., 1,059,189 души са пристигнали в страни от първа линия в Европа през различни мигрантски маршрути от Африка, Азия и Близкия Изток.

   

  Пристигащи в България (източник: МОМ и национални служби): до 05.01.2020 г.

  Общо (1 януари 2015 до дата на последно отчетени пристигнали): 55,465
  Дата на последно отчетени пристигнали: 05.01.2020 г.
  Общо 2020 г.: 14
  Общо 2019 г.: 1,952
  Общо 2018 г.: 2,576
  Общо 2017 г.: 2,562
  Общо 2016 г.: 17,187
  Общо 2015 г.: 31,174
  Вид: Държава на първо влизане в Европа

   

  Пристигащи в Гърция (източник: МОМ и национални служби): до 05.01.2020 г.

  Общо (1 януари 2015 до дата на последно отчетени пристигнали): 1,191,000
  Дата на последно отчетени пристигнали: 05.01.2020 г.
  Общо 2020 г.: 813
  Общо 2019 г.: 70,651
  Общо 2018 г.: 50,215
  Общо 2017 г.: 35,052
  Общо 2016 г.: 176,906
  Общо 2015 г.: 857,363
  Вид: Държава на първо влизане в Европа

   

  Пристигащи в Италия (източник: МОМ и национални служби): до 05.01.2020 г.

  Общо (1 януари 2015 до дата на последно отчетени пристигнали): 489,821
  Дата на последно отчетени пристигнали: 05.01.2020 г.
  Общо 2020 г.: 333
  Общо 2019 г.: 11,471
  Общо 2018 г.: 23,370
  Общо 2017 г.: 119,369
  Общо 2016 г.: 181,436
  Общо 2015 г.: 153,842
  Вид: Държава на първо влизане в Европа

   

  Пристигащи в Малта (източник: МОМ и национални служби): до 05.01.2020 г.

  Общо (1 януари 2015 до дата на последно отчетени пристигнали): 5,254
  Дата на последно отчетени пристигнали: 05.01.2020 г.
  Общо 2020 г.: 254
  Общо 2019 г.: 3,405
  Общо 2018 г.: 1,445
  Общо 2017 г.: 20
  Общо 2016 г.: 24
  Общо 2015 г.: 106
  Вид: Държава на първо влизане в Европа

   

  Пристигащи в Кипър (източник: МОМ и национални служби): до 05.01.2020 г.

  Общо (1 януари 2015 до дата на последно отчетени пристигнали): 10,708
  Дата на последно отчетени пристигнали: 05.01.2020 г.
  Общо 2020 г.: 0
  Общо 2019 г.: 7,647
  Общо 2018 г.: 1,351
  Общо 2017 г.: 1,078
  Общо 2016 г.: 345
  Общо 2015 г.: 287
  Вид: Държава на първо влизане в Европа

   

  Пристигащи в Испания (източник: МОМ и национални служби): до 05.01.2020 г.

  Общо (1 януари 2015 до дата на последно отчетени пристигнали): 158,194
  Дата на последно отчетени пристигнали: 05.01.2020 г.
  Общо 2020 г.: 801
  Общо 2019 г.: 32,513
  Общо 2018 г.: 65,325
  Общо 2017 г.: 28,707
  Общо 2016 г.: 14,558
  Общо 2015 г.: 16,290
  Вид: Държава на първо влизане в Европа

  Източник: Flow Monitoring Europe by IOM

 2.  

  Публикувано: 11/07/19

  Женева –  Международната организация по миграция докладва, че 40 806 мигранти и бежанци са влезнали в Европа до 7 юли, намаление от 33 процента от 60 331 за същия период през миналата година.

  Почти половината от пристигащите са влезнали през Гърция (17 749), а още една трета са пристигнали в Испания (13 368). Гърция и Испания се комбиринат за 74 процента от всички пристигнали по море, като много по-малко хора влизат в Европа по море през Италия, Малта и Кипър. В България през 2019 г. са влезнали 835 души, всичките по суша.

  Смъртите, които са отчетени през първите 6 месеца в Средиземно море са 682 - или почти половината от 1414 смърти през същия период през 2018 г.

  Източник: https://migration.iom.int/europe