Mеждународна организация по миграция

Съвместно обучение на МОМ, УНИЦЕФ и ВКБООН на тема „Представителство и работа с непридружени деца“

На 10 и 11 юни 2019 г., МОМ съвместно с УНИЦЕФ и ВКБООН организира обучение на тема „Представителство и работа с непридружени деца“. В обучението взеха участие представители на ДАБ, ДАЗД, АСП, районни общини и Столична община.

Последващата седмица се проведе и второ обучение на същата тема в гр. Пловдив.

Обучението беше организирано в рамките на проекта „Укрепване на капацитета на национални институции и НПО в областта на убежището“, финансиран от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, съфинансиран от Европейския съюз.