Mеждународна организация по миграция
Bulgarian

 

  • От януари 2019, 42 154 души са пристигнали в страни от първа линия в Европа през различни мигрантски маршрути от Африка, Азия и Близкия Изток.
  • През 2018 г. 144 166 души са пристигнали в страни от първа линия в Европа през различни мигрантски маршрути от Африка, Азия и Близкия Изток. (-22.8%).
  • През 2017 г. 186 788 души са пристигнали в страни от първа линия в Европа през различни мигрантски маршрути от Африка, Азия и Близкия Изток. (-52.2%).
  • През 2016 г. 390 456 души са пристигнали в страни от първа линия в Европа през различни мигрантски маршрути от Африка, Азия и Близкия Изток. (-63.7%). 
  • През 2015 г. 1 077 190 души са пристигнали в страни от първа линия в Европа през различни мигрантски маршрути от Африка, Азия и Близкия Изток.

 

Пристигащи в България (източник: МОМ и национални служби): до 15 юли 2019 г.

Общо (1 януари 2015 до дата на последно отчетени пристигнали): 54,140
Дата на последно отчетени пристигнали: 11 юли 2019 г.
Общо 2019 г.: 835
Общо 2018 г.: 2,533
Общо 2017 г.: 2,562
Общо 2016 г.: 17,187
Общо 2015 г.: 31,023
Вид: Държава на първо влизане в Европа

Пристигащи в Гърция (източник: МОМ и национални служби): до 15 юли 2019 г.

Общо (1 януари 2015 до дата на последно отчетени пристигнали): 1,156,890
Дата на последно отчетени пристигнали: 11 юли 2019 г.
Общо 2019 г.: 18,825
Общо 2018 г.: 50,215
Общо 2017 г.: 35,052
Общо 2016 г.: 176,906
Общо 2015 г.: 875,892
Вид: Държава на първо влизане в Европа

Пристигащи в Италия (източник: МОМ и национални служби): до 15 юли 2019 г.

Общо (1 януари 2015 до дата на последно отчетени пристигнали): 480,723
Дата на последно отчетени пристигнали: 11 юли 2019 г.
Общо 2019 г.: 3,165
Общо 2018 г.: 23,370
Общо 2017 г.: 119,369
Общо 2016 г.: 181,436
Общо 2015 г.: 153,383
Вид: Държава на първо влизане в Европа

Пристигащи в Малта (източник: МОМ и национални служби): до 15 юли 2019 г.

Общо (1 януари 2015 до дата на последно отчетени пристигнали): 3,239
Дата на последно отчетени пристигнали: 11 юли 2019 г.
Общо 2019 г.: 1,445
Общо 2018 г.: 1,445
Общо 2017 г.: 20
Общо 2016 г.: 24
Общо 2015 г.: 305
Вид: Държава на първо влизане в Европа

Пристигащи в Кипър (източник: МОМ и национални служби): до 15 юли 2019 г.

Общо (1 януари 2015 до дата на последно отчетени пристигнали): 7,068
Дата на последно отчетени пристигнали: 11 юли 2019 г.
Общо 2019 г.: 4,080
Общо 2018 г.: 1,278
Общо 2017 г.: 1,078
Общо 2016 г.: 345
Общо 2015 г.: 287
Вид: Държава на първо влизане в Европа

Пристигащи в Испания (източник: МОМ и национални служби): до 15 юли 2019 г.

Общо (1 януари 2015 до дата на последно отчетени пристигнали): 138,684
Дата на последно отчетени пристигнали: 11 юли 2019 г.
Общо 2019 г.: 13,804
Общо 2018 г.: 65,325
Общо 2017 г.: 28,707
Общо 2016 г.: 14,558
Общо 2015 г.: 16,290
Вид: Държава на първо влизане в Европа

Източник: Flow Monitoring Europe by IOM