Mеждународна организация по миграция

 

ФОНД „УБЕЖИЩЕ, МИГРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ“

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Международна организация по миграция и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.

Global Migration Film Festival 2019 в България

(English below)

       натиснете за цялата брошура

Чудили ли сте се защо хората напускат домовете си и пред какви предизвикателства ги изправят мечтите им за по-добър живот?
МОМ България организира Global Migration Film Festival от 28 ноември до 18 декември 2019 г. в София, Благоевград, Стара Загора и Варна.

ВХОД СВОБОДЕН ЗА ВСИЧКИ ПРОЖЕКЦИИ

Във време, когато миграцията е глобален феномен и причините за нея са разнообразни, фестивалът ще покаже филми на различни теми свързани с нея, като трудова миграция, кандидатстване за международна закрила, трафик на хора, миграция и здраве, интеграция, миграция и граници, трудова и сексуална експлоатация. Във филмите са засегнати миграционни проблеми от Африка, Азия, Близкия изток, Южна и Северна Америка и Европа. 

Всички филми имат български и английски субтитри. 

Брошурата на фестивала, всички плакати на филмите, както и цялата програма на фестивала за София и Благоевград може да намерите по-долу.

Global Migration Film Festival се осъществява в рамките на проект „Повишаване на информираността на българското общество и мигрантските общности в България“, финансиран от Националната програма на България по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2014-2020.

Събитието във Фейсбук може да намерите тук.

Фестивалът е част от глобалната инициатива на МОМ - https://www.iom.int/global-migration-film-festival

Вижте плакатите на филмите, както и информация за всички прожекции тук:

 натиснете за показване на всички плакати

Фестивалът се провежда с любезното съдействие на:

Project Lab (бул. Княгиня Мария Луиза 58, ет. 2 и 3)

 

G8 Cinema (ул. Гладстоун 8)

 

Euro Cinema (бул. Ал. Стамболийски 17)

 

Софийски университет "Св. Климент Охридски" (бул. Цар Освободител 15)

 

Нов български университет (ул. Монтевидео 21)

 

Американски университет в България (ул. Свобода Бъчварова 12, Благоевград)

 

Медицински университет - Варна (ул. Марин Дринов 55, Варна)

 

Комплекс за социални услуги за деца и семейства - Стара Загора (ул. „Христо Ботев“ 205, Стара Загора)