Mеждународна организация по миграция

Чудили ли сте се защо хората напускат домовете си и пред какви предизвикателства ги изправят мечтите им за по-добър живот?

МОМ България организира Global Migration Film Festival от 28 ноември до 18 декември 2019 г. в София, Благоевград и други населени места.

ВХОД СВОБОДЕН

Във време, когато миграцията е глобален феномен и причините за нея са разнообразни, фестивалът ще покаже филми на различни теми свързани с нея, като трудова миграция, кандидатстване за международна закрила, трафик на хора, мгирация и здраве, интеграция, миграция и граници, трудова и сексуална експлоатация. Във филмите са засегнати миграционни проблеми от Африка, Азия, Близкия изток, Южна и Северна Америка и Европа.

Всички филми имат български и английски субтитри.

Фестивалът е част от глобалната инициатива на МОМ (https://www.iom.int/global-migration-film-festival).

Програмата на фестивала ще бъде качена в следващите дни.

 

Have you ever wondered about why people leave their homes and what challenges they face in their search for a better life?

IOM Bulgaria is organizing a Global Migration Film Festival in Sofia, Blagoevgrad and other locations from the 28th of November to the 18th of December 2019.

FREE ENTRY

At a time when migration is a global phenomenon, with varied root causes, the festival will show films on different topics related to migration, including labor migration, applying for itnergantion protection, human trafficking, migration health, integration, border management, labor and sexual exploitation. The films address migration issues and challenges in Africa, Asia, the Middle East, North and South America, and Europe.

All films are subtitled in Bulgarian and English.

The festival is part of IOM’s global initiative (https://www.iom.int/global-migration-film-festival).

We will upload the programme of the festival in the following days.