Mеждународна организация по миграция

Световен доклад по миграцията 2018

Световният доклад по миграция за 2018 г. е деветото издание на доклада. От 2000 г. МОМ компилира световни доклади по миграцията с цел да подобри разбирането на миграцията из целия свят. Новото издание представя ключови данни и информация относно миграцията, както и тематични глави върху най-актуалните миграционни проблеми. 

Можете да свалите доклада на английски от тук или да последвате този линк към официалната страница на Световния доклад по миграция, където можете да намерите изданието на арабски, испански, китайски и френски.

World Migration Report 2018

This World Migration Report 2018 is the ninth in the series. Since 2000, IOM has been producing world migration reports to contribute to increased understanding of migration throughout the world. This new edition presents key data and information on migration as well as thematic chapters on highly topical migration issues.

You can download the report in English here or follow this link to the official IOM World Migration Report page to find it available in Arabic, Chinese, French and Spanish.

Download: