Mеждународна организация по миграция

Военно учение „ВИКИНГ 18“
(English below)

Служители от #МОМБългария участват в международното компютърно подпомагано учение – „ВИКИНГ 18“, организирано от шведските въоръжени сили и шведската военна академия „Folke Bernadotte“. В провеждането му са включени 2500 представители от 50 държави и 35 организации. Сред целите на „ВИКИНГ 18“ е чрез него да бъдат повишени уменията на представители на цивилни, военни и полицейски структури и формирования за взаимодействие и сътрудничество в кризи, за установяване и поддържане на мира и при ефективен отговор на съвременните асиметрични заплахи. Това включва планиране и провеждане на операция на ООН за поддържане на мира в нестабилна среда. Служителите на МОМ участват като ролеви играчи, част от Екипът на агенциите на ООН в България (UN Country Team). Официалното откриване се състоя на 19-и април 2018 г. във Военна академия „Г.С. Раковски“ в гр. София.

Кадри от учението може да намерите тук.

Military Exercise “VIKING 18”

#IOMBulgaria staff are participating in the international computer assisted military exercise - VIKING 18, organized by the Swedish Armed Forces and the “Folke Bernadotte” Swedish Military Academy. 2500 representatives from 50 countries and 35 organizations are taking part in the exercise. The aim of VIKING 18 is to train and educate participants – civilian, military and police – to meet the challenges of current and future multidimensional crisis response and peace operations. This includes planning and conducting a UN mandated Chapter VII peace operation in an unstable environment, based on a comprehensive approach and focusing on co-operation and co-ordination between all relevant actors. IOM staff are participating as role-playing actors, part of the UN Country Team (UN Country Team). The official opening was held on the 19th of April 2018 at the Military Academy "G.S. Rakovski" in Sofia.

You can find video of the exercise here.