Mеждународна организация по миграция

Всеки човек е красив. Всяка снимка е любов.
(English below)

Снимките запечатват най-милите спомени от личната ни история. Семейните албуми са архивът на нашата идентичност. Когато мигрантите тръгват по дългия си път, те нямат възможност да ги вземат със себе си. На 20-и и 21-ви март екипите на Help-Portrait Bulgaria и IOM Bulgaria предоставиха възможност на семействата от РПЦ Харманли да си направят семейни портрети. Това беше подарък за празника Норуз, който е свързан с пролетта. Щастието заслужава да бъде споделено. Бяха направени, принтирани и рамкирани повече от 100 портрета. Снимахме хората, настанени в РПЦ Харманли, служителите на ДАБ, колеги от екипа и партньорски организации.

Може да откриете още снимки и истории на нашата страница във Facebook: IOMBulgaria

Every person is beautiful. Every photo is love.

Photos capture the most precious memories of our personal history. Family albums are the archives of our identity. When migrants embark on their journey, they do not have the chance to take thоse albums with them. Оn the 20th and 21st of March 2018 the teams of Help Portrait Bulgaria and IOM Bulgaria provided the families of the Harmanli Registration and Reception Center (RRC) with the opportunity to make a family portrait.This was a gift for Nowruz, which brings spring. Happiness is to be shared. More than 100 portraits were made, printed and framed. We took photos of persons, accommodated in the RRC, the staff of SAR, colleagues from the team and partner organizations.

You can find more photos and stories on our Facebook page: IOMBulgaria

#migrants #refugees #EU #DGHomeAffairs