Mеждународна организация по миграция

ГРАФИТИ ФЕСТИВАЛ ХАРМАНЛИ 2018 – КОНКУРС ЗА УЧАСТИЕ

(English below)

За втора поредна година МОМ България организира Графити Фестивал в гр. Харманли. Включи се и ти!

КОГА? 2-4 октомври 2018 г.
КЪДЕ? гр. Харманли, стената на бежанския лагер
КАК да участваш? Изпрати кратко описание под формата на текст с описание и скица на това, което можеш да нарисуваш. 
КОЛКО? Можеш да нарисуваш пространство както от един панел (2.0 височина на 2.75 м ширина), така и повече, според възможностите си. Основният цвят на стената ще е тъмно син, като логото на Международна организация по миграция – Мисия в България (МОМ). 
Материалите (флакони, бои, четки и др.) за рисуване, пътните разходи и настаняването се осигуряват от MOM. 
ЗАЩО? Събитието ще се фокусира на темата за миграцията и правото на достоен живот за всеки човек. 
СРОК на конкурса за идейни проекти: 24 септември 2018 г. Изпрати идеите си на Милена Николова на електронен адрес mnikolova@iom.int
КОМИСИЯ в състав служители на МОМ София, Община Харманли и Държавна агенция за бежанците (ДАБ), гр. Харманли ще избере участниците в събитието. 
НАГРАДИ: Под формата на принадлежности за рисуване. Наградите са за графити артистите с най-добрите предложения – съответно принадлежности за рисуване на стойност 300, 200 и 100 лв. за първо, второ и трето място.
За допълнителна информация: Милена Николова, тел: 02 93 94 774

GRAFFITI FEST HARMANLI 2018 - CALL FOR PARTICIPATION

For the second year in a row IOM Bulgaria organizes Graffiti Fest in Harmanli. Don’t miss it!

WHEN? – 2-4 October 2018
WHERE? – Harmanli, the fence of the refugee camp
HOW to participate? – If you want to take part in the second edition of the festival, please send us a short description and a sketch of the graffiti you would like to draw. 
HOW MUCH? You can draw one panel (2m high and 2.75m wide) or more. It is up to you. The background color of the wall is dark blue like the logo of the International organization for Migration – Mission to Bulgaria (IOM). 
All painting materials (spray paints, brushes, etc.), travel expenses and accommodation will be covered by IOM. 
WHY? The event will focus on the topic of migration and the right of all migrants and refugees to dignified life. 
DEADLINE: 24 September 2018. Send your ideas to Milena Nikolova at mnikolova@iom.int 
JURY: a jury composed by representatives of IOM Sofia, the Municipality of Harmanli and the State Agency for Refugees will select the participants in the event. 
AWARDS: In the form of painting materials. Awards will be given to the graffiti artists with the best ideas- painting materials amounting to 300, 200 and 100lv respectively for the 1st, 2nd and 3rd places. 
For further information, please contact: Milena Nikolova, phone number: 02 93 94 774