Mеждународна организация по миграция

(English below)

МОМ България благодари на дарителите на четири шевни машини за Афганистанското училище в РПЦ Харманли. Ателието за шиене / бродиране / плетене е стартирало, но имат нужда от още материали, като платове, конци и игли за бродиране, и други (за повече информация вижте тук: https://lydblog.wordpress.com/…/…/02/afghan-atelier-started/). Ако желаете да дарите материали, можете да ги донесете в офиса на МОМ в София на ул. Цар Асен 77.

IOM Bulgaria would like to thank the donors of four sewing machines for the Afghan school in RRC Harmanli. The sewing / knitting / embroidery workshop has started but they need additional materials such as thread and needles for embroidery, fabric /material for sewing, and others (for more information, please see https://lydblog.wordpress.com/…/…/02/afghan-atelier-started/). If you would like to make a donation, you can do so at IOM's office in Sofia on Tsar Asen St. 77.