Mеждународна организация по миграция

Достъп до здравеопазване за мигранти

България е една от държавите, в които се изпълнява проектът Re-Health2, ръководен от регионалния офис на МОМ в Брюксел и целящ създаването на електронни медицински досиета на лица, търсещи международна закрила, като инструмент за тяхната интеграция в системите на здравеопазване на ЕС.

По покана на МОМ служители на ДАБ взеха участие в заключителната конференция на пилотната фаза на проекта, която се проведе на 31 януари 2019 г. в Атина, Гърция.

В рамките на заключителната конференция бяха представени основните резултатите от тази фаза на проекта, както и следваната методология. По време на срещата, представители от страните членки на ЕС, в които е бил изпълняван проектът, представиха по-подробна информация относно реализираните дейности, включително опит от първа ръка от здравни експерти и медиатори.

Access to healthcare for migrants

Bulgaria is one of the EU countries where the Re-Health2 project has been implemented. This project was launched by IOM Regional Office in Brussels in 2017 with the overall objective to contribute to the integration of newly-arrived migrants and refugees in the EU Member States’ health systems through the utilization of the electronic Personal Health Record.

At the invitation of IOM, SAR’s representatives took part in the Concluding Conference of the Re-Health2 project pilot phase held on 31 January 2019 in Athens, Greece.

In the framework of the concluding conference were presented the outcomes of this action and the methodology followed, with a particular focus on the tools used, such as the electronic Personal Health Record and related activities. During the panel discussions, representatives from the EU Member States where the project has been implemented, provided further details on the implementation of the action, including first-hand experience from health professionals and mediators.