Mеждународна организация по миграция

Европейски ден за борба с трафика на хора

(English below)

Всяка година на 18 октомври отбелязваме Европейския ден за борба с трафика на хора. Трафикът на хора е престъпление срещу личността и нарушение на основни човешки права. МОМ България продължава своята активна работа в противодействието на трафика на хора като предоставя информация и консултации, директно подпомага завръщането на жертви на трафик в страната им по произход, както и тяхната дългосрочна реинтеграция. От началото на годината МОМ е подкрепила повече от 70 души, идентифицирани като жертви на трафик, в страните им на крайна дестинация и експлоатация. Основно тези страни са Швеция, Франция и Германия.

МОМ отбелязва Европейския ден за борба с трафика на хора като съорганизатор на конференция Digital Technology: An Unprecedented Opportunity for the Prevention of Trafficking, на която ще се проведе дискусия за ролята на дигиталните технологии в превенцията срещу трафика на хора.

Повече за инициативата може да четете тук.

EU Anti-Trafficking Day

Every year on the 18th of October, we mark the EU Anti-Trafficking Day. Human trafficking is an offence against the person and a violation of basic human rights. IOM Bulgaria continues to work actively to combat human trafficking by assisting access to information, organizing consultations with victims of traffic, directly assisting the return of victims of traffic in their respective countries of origin, as well as their reintegration. Since the beginning of the year IOM Bulgaria has assisted more than 70 persons identified as victims of traffic in their countries of final destination and exploitation. These countries are mainly Sweden, France and Germany.

To mark this year's EU Anti-Trafficking Day, IOM is co-hosting a conference, entitled Digital Technology: An Unprecedented Opportunity for the Prevention of Trafficking, during which the role of digital technology in the prevention of human trafficking is going to be discussed.

Read more about it here.