Mеждународна организация по миграция

Един обикновен ден в РПЦ Харманли...
(English below)

Мобилните екипи на МОМ България предоставят социални, психологически и правни консултации на мигрантите, настанени в РПЦ Харманли, всяка седмица от понеделник до четвъртък. Понякога даже извършват и „тежък“ физически труд. 

Just another day in RRC Harmanli

IOM Bulgaria’s mobile teams provide social, psychological and legal counselling to migrants accommodated in RRC Harmanli every week from Monday through Thursday. At times, they even engage in “heavy duty” physical labour.