Mеждународна организация по миграция

 ️

Заключителната конференция на четиригодишната Българо-швейцарската програма за сътрудничество в борбата с трафика на хора.
Дори и при впечатляващите резултати от съвместните усилия още много работа има да се върши. Радостна съм, че Швейцария подпомогна усилията на България и съм убедена, че това ще продължи и в бъдеще, посочи швейцарският посланик г-жа Мюриел Берсе Коен.
===
Closing conference of the four-year Swiss-Bulgarian Programme of cooperation in combating human trafficking. Even if the results of these joined efforts are impressive, more work needs to be done in the years to come. I am glad that Switzerland could accompany the efforts of the Bulgarian institutions during the past years and I am confident that they will continue on that path, said Swiss Ambassador Muriel Berset Kohen.

Българо-швейцарска програма за сътрудничество
Animus Association Foundation
 

В момента Швейцария е най-големият донор в България в сферата на борбата с трафика на хора, посочва посланик Берсе-Коен на откриването на конференцията. Българо-швейцарското сътрудничество в тази сфера започна през 2007, когато бе поставено началото на съвместни инициативи, които бяха успешно развити през годините.
==
I am proud that Switzerland could be the largest donor in Bulgaria in the field of combating trafficking in human beings, said Ambassador Berset Kohen at the opening of the event. The Swiss-Bulgarian cooperation in this field has its roots back in 2007, where our joint initiatives started and successful developed over the years.

Посланик Берсе Коен получи знак за признание към Швейцария от Националната комисия за борба с трафика на хора. Партньори по Програмата бяха също Фондация „Асоциация Анимус“ и Международната организация по миграция, както и швейцарски партньори - Швейцарската федерална полиция (FEDPOL), FIZ - Застъпничество и подкрепа за жени, мигранти и жертви на трафик, Международният център за развитие на миграционната политика и др.
==
Ambassador Berset Kohen received from the Bulgaria Commission for Combating Trafficking in Human Beings a special sign of appreciation for Switzerland. In this Programme, the Commission was partnering with the Animus Association Foundation and IOM Bulgaria, as well as Swiss partners - the Swiss Federal Office of Police (FedPol), FIZ - Advocacy and support for migrant women and victims of trafficking and the International Center for Migration Policy Development.

В рамките на програмата бе разработено практическо ръководство за идентификация, защита и връщане в България на жертви на трафик в Швейцария, което гарантира правата на жертвите и синхронизира съвместните действия на институциите от двете страни.
==
Within the Programme, a practical tool – Guidelines for identification, protection and referral of Bulgarian victims from Switzerland to Bulgaria was developed to guarantee protection of the rights of the victims and synchronizes the actions of institutions and services in both countries.

Можете да откриете видеоматериали от цялата пресконференция, както и презентациите на панелистите тук:

Пресконференция

Подобряване на двустранното сътрудничество между българските и швейцарските институции за противодействие на трафика на хора и индетификация и насочване на жертвите.
Панелисти: 

 • Г-н Никола Кондев - координатор на Българо-Швейцарската програма за превенция на трафика на хора
 • Г-жа Надя Кожухарова - анти-трафик координатор от Фондация “Асоциация Анимус”
 • Г-н Радослав Стаменков - ръководител на мисия на МОМ България
 • Г-н Йорг Шойблин - ръководител на Комисията за трафик на хора и каналджийство
 • Г-жа Сузане Сайтер - директор FIZ - Застъпничество и подкрепа за жени, мигранти и жертви на трафик

Подобряване на качеството и обхвата на услугите за закрила на жертви на трафик в България
Панелисти:

 • г-жа Златка Мачева, ръководител на услугите Кризисен център за деца ЖТХ и Приют за възрастни ЖТХ в гр. София,НКБТХ;
 • г-жа Дияна Видева, психолог, Кризисен център за деца ЖТХ и Приют за възрастни ЖТХ в гр. София, НКБТХ;
 • г-жа Мария Чомарова, директор, Фондация „Асоциация Анимус“;
 • г-жа Ренета Величкова, социален работник, Фондация „Асоциация Анимус“;
 • г-н Радослав Стаменков, ръководител на мисията на МОМ България; г-жа Елена Петреска, Координатор на Антитрафик програмата , ICMPD.

Системна превенционна кампания срещу трафика на хора
Панелисти:

 • г-жа Антоанета Василева, Фондация „Асоциация Анимус“; 
 • г-н Красимир Папазов, изпълнителен директор, Огилви, София; 
 • г-жа Ралица Захариева, директор, Ню Момент;
 • д-р Алексей Пампоров, доцент по социология към БАН.

Закриване на конференцията:

 • г-жа Камелия Димитрова, Секретар на НКБТХ; 
 • г-н Виктор Престел, TC Team Consult;
 • г-н Доминик Уислер, Coginta