Mеждународна организация по миграция

Изгубени в Ливан / Lost in Lebanon
80 мин, документален. Режисьори: Джорджия Скот и София Скот / 80 min., Documentary. Director: Georgia Scott & Sophia Scott

(БГ) „Изгубени в Ливан“ ни показва непознати истории в район, който е на ръба на ада. Пренасяйки ни за повече от година в Ливан – в Бейрут и на границата със Сирия – този филм разказва историята отвъд новинарските репортажи и отразява живота на хората, оцеляващи в сянката на войната в Сирия.

(EN) "Lost in Lebanon" gains access to unknown stories in a region that is on the fringes of hell. Spending over a year in Lebanon - in Beirut and on the borders of Syria, this film tells the story behind the news reports and reflects the lives of the people living in the shadow of the Syrian war.