Mеждународна организация по миграция

Изселване на невинност / The Deportation of Innocence
52 мин, документален. Режисьор: Франсиско Аларкон / 52 min., Documentary. Director: Francisco Alarcón

(БГ) Приблизително 5.5 милиона деца в САЩ живеят с поне един родител без документи. Какво се случва с децата, когато родителите им са депортирани от Съединените щати? Какво ще правят САЩ, когато тези американски деца пораснат и осъзнаят, че собствената им държава им е отнела правото да отраснат с родителите си? „Изселване на невинност“ изследва ефектите на насилствената депортация върху изоставените деца.

(EN) An estimated 5.5 million children live with at least one undocumented parent in the US. What happens to children when their parents are deported from the United States? What is the US going to do when these American children grow up and come to understand that their country denied them the chance to grow up with their parents? “The Deportation of Innocence” explores the effects of forced deportation on the children left behind.