Mеждународна организация по миграция

Информационна кампания – Доброволно връщане и реинтеграция
(English below)

“Do you want to go home?” #МОМБългария стартира информационна кампания относно възможности за доброволно връщане и реинтеграция на #мигранти в страните им по произход. Кампанията включва постер и брошура, и анимационен филм (линкове по долу) на 5 езика – арабски, кюрдски, дари, пущу и английски, и ще бъде проведена в центровете на #ДАБ и Дирекция „Миграция“ на #МВР.

Information campaign – Assisted voluntary return and reintegration

“Do you want to go home?” #IOMBulgaria is launching an information campaign on opportunities for voluntary return and reintegration of #migrants in their countries of origin. The campaign includes a poster, brochure and animation film (links below) in 5 languages – Arabic, Kurdish, Dari, Pashto and English, and will be carried out in reception centres managed by the #SAR and #MoI Migration Directorate.

https://www.youtube.com/watch?v=kGkE0MrKoE4
https://www.youtube.com/watch?v=jGf71MAI2t8
https://www.youtube.com/watch?v=3-pGEQ9A0v8
https://www.youtube.com/watch?v=eAE7XOhN-6s
https://www.youtube.com/watch?v=yMDThaVlenU