Mеждународна организация по миграция

Информационна сесия за ученици
(English below)

На 18.06.2018 г. #МОМБългария представи информационна сесия на тема „Културата на Сирия“ в СУ „Неофит Рилски“ в гр. Харманли, на ученици от двата 9-ти класа. Презентацията обхващаше информация за историята, културата, традициите и обичаите на Сирия. След презентацията с учениците беше проведена дискусия, по време на която учениците задаваха множество въпроси, свързани с религията, културата и традиционните занаяти в Сирия.

Information session for students

On the 18th of June, #IOMBulgaria carried out an information session on “The culture of Syria” for students from two 9th grades in “Neofit Rilski” high school in Harmanli. The presentation included information about the history, culture, traditions and customs in Syria. A discussion with the students followed the presentation. During the discussion, the students asked many questions, regarding the religion, culture and traditional crafts in Syria.