Mеждународна организация по миграция

Информационна сесия на тема „Културата на Иран и Афганистан“

(English below)

На 13.06.2018 г., в 31 СУЧЕМ " ИВАН ВАЗОВ "31 в София, беше проведена информационна сесия на тема „Културата на Иран и Афганистан“, с ученици от 6-ти клас. Презентацията включваше информация относно географията, историята, традициите, обичаите и живота в двете общества – както в миналото, така и днес.

28 деца взеха участие в дискусията след презентацията. Децата проявиха жив интерес, задавайки въпроси касаещи традиоционната кухня и облекло в Иран и Афганистан, обичаи и традиции при женитба, правата на жените в Афганистан, образователната система в Иран и Афганистан и др.

Бихме искали да изразим нашата благодарност на училището, за подкрепата и съдействието, което ни оказаха!

Presentation on “The cultures of Iran and Afghanistan”

On the 13th of June, at 31st school in Sofia, members of IOM’s mobile teams conducted a presentation on “The cultures of Iran and Afghanistan” for children from 6-th grade.

The presentation included information about the geography, history, customs, traditions and lifestyles in both societies – past and present.

28 students participated in the discussion after the presentation. The students showed great interest in the topic, asking a lot of questions on the traditional cuisine and clothing in Iran and Afghanistan, customs and traditions with regards to marriage, the rights of women in Afghanistan, the educational system in Iran and Afghanistan, and many more.

We would like to express our gratitude to the school’s administration for their support with our presentation!