Mеждународна организация по миграция

(English below)
Информационна сесия на тема „Поддържане на добра хигиена“ бе проведена днес (22.08.2018) в РПЦ София - Враждебна. На участниците беше представена информация касаеща добри практики при поддържането на хигиена както и точковата система на МОМ, която окуражава активното участие на ЛТМЗ в процеса на грижа за ремонтираните бани и тоалетни. Враждебна е третият център след Военна рампа и Овча купел, в който се включваме активно в поддържането на по-чиста и здравословна среда на живеене срещу точки. Чрез тези точки мигрантите могат да подадат заявки за дребни хранителни продукти, от които имат нужда, с които #МОМБългария ще ги снабдява.

An information session on “Wash – water, sanitation and hygiene at reception centers” was conducted today (22.08.2018) at Sofia - Vrazhdebna RRC. The participants were introduced to information on good practices with hygiene, as well as IOM’s point system of support for the active participation of asylum seekers in the process of caring for the renovated toilets and showers in Vrazhdebna. Vrazhdebna is the third center after Voenna Rampa and Ovcha Kupel where migrants can participate in creating a cleaner and healthier living environment and receive points. In turn they can use the points to request small food items they need that are then supplied by #IOMBulgaria.

#migrants #refugees #EU #DGHomeAffairs