Mеждународна организация по миграция

Покана за предложения: Организиране на психо-социални дейности за мигранти и лица, търсещи международна закрила

МОМ България кани заинтересовани кандидати на информационна сесия с цел предоставяне на повече информация и отговор на възникнали въпроси в 10 ч. на 25-и октомври 2017 г. в офиса на МОМ, ул. Цар Асен №77, София.

 

Call for proposalsImplementation of psychosocial interventions for migrants and asylum seekers

IOM Bulgaria invites interested candidates to an information session in order to provide additional information and address any arising questions at 10 am on the 25th of October 2017 at IOM’s office, 77 Tsar Asen St., Sofia.