Mеждународна организация по миграция

Информационните сесии в софийските училища продължават

(English below)

На 16.10.2018 г., в 7-мо СУ „Свети Седмочисленици“ в гр. София бяха проведени три информационни сесии с ученици от 12-тите класове на училището. Бяха представени културите на Сирия, Иран и Афганистан, като след всяко представяне имаше отворено пространство за дискусии с учениците, които от своя страна се включваха с множество въпроси, касаещи обичаите, историята, езиците и икономиката на тези държави.

On 16.10.2018, at 7-th school in Sofia, IOM did 3 presentations on the cultures of Syria, Iran and Afghanistan. Every presentation was followed by an open space for discussions with the students. The students themselves asked many questions regarding the customs, history, languages and economy of presented countries.