Mеждународна организация по миграция

Информация за Global Migration Film Festival
(English below)

Global Migration Film Festival се провежда ежегодно, организиран от Международната организация по миграция. Тазгодишното издание на фестивала ще се проведе в 106 държави и ще даде възможност на заинтересованите зрители да видят филми на темата на фестивала: перспективите и препятствията на миграцията и уникалният принос, който мигрантите дават на своите нови общества.

Участниците са разпределени в две категории - професионалисти и аматьори. Селекционния процес през който са минали те е следния: изпращане на завършен филм между 3 юли и 17 септември 2017 г., като всички филми задължително е трябвало да бъдат на или да са свързани с темата на фестивала, която е миграция, без ограничения относно жанрове - анимации, драми, документални, и със задължителна продължителност минимум 25 минути. Трите най-добри филма в аматьорската категория ще бъдат наградени с призове и всеки екип ще получи награда от $1500 на церемонията по награждаване на 18-и декември в Les Cinémas du Grütli, Женева.

Журито на Фестивала се състои от международни филмови специалисти, работещи в сферата на миграцията и човешките права. Сред тях изпъкват имената на Реза Дегати, известният фотожурналист, който в последните 35 години обучава деца от разрушени общности на фотография чрез своята неправителствена организация Reza Visual Academy; Флорънс Ким, която е основоположник на кампанията на МОМ i am a migrant и Кантарама Гахигири, която е швейцарски режисьор с произход от Руанда и е завършила магистър по Международни отношения в Женева. През 2004 г. получава престижната стипендия Фулбрайт, с чиято помощ се мести в Ню Йорк и завършва магистратура по специалност Кино науки. Впоследствие работи по много известни филми и сериали (Мъже в черно 3, Костюмари, Под наблюдение и др.) През 2014 г. става патрон на Африканския филмов фестивал Машарики в Кигали, Руанда.

Information about Global Migration Film Festival

Global Migration Film Festival is held annually, organized by the International Organisation for Migration. This year's edition is being held in 106 countries and provides the audience with the opportunity to watch films on the theme of the festival: the promise and challenges of migration and the unique contributions migrants make to their new communities. Films that challenge negative perceptions of migrants, defy stereotypes and portray positive and welcoming actions by and toward migrants were encouraged.

Filmmakers that submit their films are allocated in two categories - professional filmmakers and emerging filmmakers. The selection process that they've completed was as follows: a finished film was to be submitted between the 3rd of July and the 17th of September. All films were to be on the festival theme without any regulations about genre - animation, drama, documentary, etc. Films were to be at least 25 minutes long. The best three films in the Emerging filmmakers category are going to win the GMFF award and are going to receive $1500 each at the Award Ceremony on 18 December in Les Cinémas du Grütli, Geneva.

The festival's jury consists of international film specialists, working in the sphere of migration and human rights. Among the names, several are especially well-known: Reza Deghati, the famous photojournalist, who in the last 35 years educates children from broken communities in the art of images with his NGO Reza Visual Academy; Florence Kim, who is the leader of the i am a migrant campain of the IOM and Kantarama Gahigiri, who is a Swiss-Rwandese filmmaker. She studied International Relations and obtained her Masters degree in Geneva. In 2004 she received a prestigious Fulbright Scholarship and went to live in New York, where she earned a Masters in Cinema Studies and spent eight years working on several film and TV projects (Men in Black 3, Suits, Person of Interest, etc.) In 2014 she became a patron of the Mashariki African Film Festival in Kigali, Rwanda.