Mеждународна организация по миграция

Инфо сесии в РПЦ Военна Рампа
(English below)

Мобилните екипи на #МОМБългария проведоха информационни сесии за мъже, търсещи международна закрила от Афганистан и Иран, настанени наскоро в РПЦ София, кв. Военна Рампа, по темите (1) Права и задължения и (2) Добри хигиенни практики и здравеопазване.

Info sessions at RRC Voenna Rampa

#IOMBulgaria’s mobile protection teams carried out information sessions for asylum seeking men from Afghanistan and Iran, accommodated recently in RRC Sofia – Voenna Rampa, on the topics (1) Rights and responsibilities, and (2) Good hygiene practices and health.