Mеждународна организация по миграция

МОМ България проведе втора информационна сесия на тема здравословно хранене за лица, търсещи международна закрила, настанени в РПЦ на ДАБ. След първата сесия състояла се през юли в РПЦ Военна Рампа, на 30 август 2018 г. МОМ организира сесия и за жени, настанени в РПЦ Овча купел. Сесията бе съпроводена от жива дискусия, макар и в тесен кръг. Поради изявеното желание на жените да се занимават с физически упражнения, по тяхна молба ДАБ предостави стая, която ще може да ползва за целта. В тази връзка МОМ раздаде спортни артикули (топки за пилатес, постелки, въжета за скачане). Пожелаваме успех и спортен хъс!

IOM Bulgariaheld another information session for asylum-seekers accommodated in SAR Registration and Reception Centers (RRCs) on the topic of healthy eating. Following its first session which took place in July in Voenna Rampa RRC, on 30 August 2018 IOM organized an information session for women residing in Ovcha Kupel RRC. It was accompanied by a lively discussion although in a limited circle. As the women expressed their wish to exercise, at their request the SAR provided a room which they can use for that purpose. In addition, IOM distributed fitness items (pilates balls, fitness mats and jumping ropes). Good luck!