Mеждународна организация по миграция

Историята на Адануали

(In English below)

Запознайте се с Адануали, 17-годишно момче от Сомалия. След няколкомесечно рисковано пътуване през 6 държави и 3 континента, в началото на 2017 г. той пристига в България, където подава молба за международна закрила като непридружен непълнолетен.

През февруари 2017 г. той потърси помощта на МОМ България, търсейки начин да се събере с единствения си оцелял близък член на семейството – неговия брат, живеещ в Обединеното кралство.

Мобилните екипи на МОМ България съдействаха на Адануали с изготвянето и подаването на молба да се събере с брат си съгласно Регламент „Дъблин III“; организираха и координираха вземането на ДНК проба и изпращането ѝ в Обединеното кралство; установиха и поддържаха редовна комуникация с брат му, неговия адвокат и българските власти; и оказваха редовна психологическа подкрепа на Адануали.

След като преодоля поредица от откази и административни пречки, Адануали в крайна сметка бе прехвърлен в Обединеното кралство през февруари 2018 г., една година след започването на процедурата му.

Към днешна дата Адануали живее с брат си, наскоро получи бежански статут и е горд и щастлив жител на Лондон.

МОМ България благодари на българските и британските власти, нашите партньори и всички, които помогнаха за осъществяването на щастливата развръзка!

The story of Adanwali

Meet Adanwali, a now 17-year-old boy originally from Somalia. After a perilous months-long journey across 6 countries and 3 continents, in early 2017 he arrived in Bulgaria where he applied for asylum as an unaccompanied minor.

In February 2017 he sought the help of IOM Bulgaria, looking for a way to reunite with his only surviving close family member – his UK-based brother.

IOM Bulgaria’s mobile teams assisted Adanwali in preparing and submitting an application to join his brother under the Dublin III Regulation; organized and coordinated the collection of a DNA sample and its transfer to the UK; established and maintained regular contact with his brother, his legal representative in the UK, and the Bulgarian authorities; and provided regular psychological support to Adanwali.

After overcoming a series of negative decisions and administrative mishaps, Adanwali was eventually transferred to the UK in February 2018, one year after the start of his procedure.

Adanwali is now happily reunited with his brother in the UK, where he was recently granted refugee status, and is a proud London resident.

IOM Bulgaria would like to thank the Bulgarian and UK authorities, our partners, and everyone else who contributed to making this possible!