Mеждународна организация по миграция

Историята на Дилбар Нури
(English below)

Дилбар Нури е 19-годишна жена от Афганистан, търсеща закрила. В момента живее в РПЦ Харманли. Тя мечтае да се събере отново с мъжа си, който живее в Австрия. Междувременно, тя прекарва свободното си време в рисуване в афганистанското училище в РПЦ Харманли.

Dilbar Nuri’s story

Dilbar Nuri is a 19-year old asylum seeker from Afghanistan currently living in RRC Harmanli. She dreams of being reunited with her husband who lives in Austria. Meanwhile, she spends her spare time drawing and painting at the Afghan school in RRC Harmanli.