Mеждународна организация по миграция

История отвътре / Inside Story
98 мин, драма. Режисьор: Роли Никиуе / 98 min., Drama. Director: Rolie Nikiwe

(БГ) Запознайте се с Калу, талантлив млад футболист, чийто път към големия футбол се усложнява много, когато Калу разбира, че е ХИВ-позитивен. Това, което следва, е едно изпълнено с премеждия и поуки пътуване, което проследява Калу и пътя на вируса в неговото тяло.

(EN) Meet Kalu, a gifted football star whose journey to soccer stardom is complicated when he learns that he is HIV-positive. What follows is an entertaining and educational ride that follows Kalu and the virus within his young body.