Mеждународна организация по миграция

Как да се храните здравословно?
(English below)

#МОМБългария стартира информационни сесии на тема здравословно хранене за лица, търсещи международна закрила настанени в РПЦ. Първата сесия беше организирана за жени в РПЦ София, кв. Военна Рампа.

How to eat healthy?

#IOMBulgaria started information sessions on the topic healthy eating for asylum seekers accommodated in RRCs. The first session was organized for women in RRC Sofia, Voenna Rampa.