Mеждународна организация по миграция

"Като у дома - месим, споделяме, играем"
(English below)

Жени и деца от Ирак и Сирия гостуваха на 15.05.2018 г. в Хлебна къща София в рамките на проект на СЖББ, финансиран от IOM Bulgaria. Те са настанени в РПЦ София – Враждебна и са от семейства, търсещи закрила у нас. Заедно с тях по време на заниманието в Хлебната къща бяха и четири дами от Латвия от кризисен център за жени, преживели насилие, дошли да почерпят опит от домакините във връзка с плановете си за започване на социално предприятие. Съвсем импровизирано, те с голямо желание се присъединиха за месенето към бежанската група и направиха разговорите около масата под мотото „Коя съм аз и защо съм тук?“ пъстри и многостранни. Добавяйки сол и захар към брашното, всяка от жените сподели частица от своя свят. Това, което ги радва и усмихва в живота (семейството, децата, мирът, спокойствието и природата), и това, което ги затруднява и поставя пред изпитание (проблемите на забързаното ежедневие, затрудненията да намериш мястото си в заобикалящата те действителност) се оказаха общи и за двете групи жени. „Трудностите, символизирани от солта, ни помагат да израстваме и да оценяваме в пълнота красивите и спокойни моменти в живота си (захарта).“ – каза една от жените – бежанка от Ирак, попаднала в България с двете си момчета. Последвалите рисунки в брашно, дадоха възможност на участничките да поговорят за мечтите си – колкото различни, толкова и общи по същността си. Докато майките месеха, оформяха и украсяваха хлебни фигури и рисуваха в брашно, техните деца бяха увлечени в занимания от аниматор. Целият тротоар пред Хлебната къща бе изпъстрен с рисунки с цветни тебешири. Готовите хлебни изделия жените от Сирия и Ирак взеха със себе си, за да ги споделят на обедната трапеза със семействата си. Срещата под мотото „Като у дома – месим, споделяме, играем“ е част от проект на „Съвет на жените бежанки в България“ - „Психосоциални дейности с жени и деца, бежанци и търсещи закрила, настанени в районно-приемателните центрове на Държавна агенция за бежанците в гр. София“. Той е финансиран от Международна организация по миграция (IOM) и Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на Европейската Комисия.

Kneading and games in Sofia Bread House

Women and children from Iraq and Syria visited Bread House Sofia on 15.05.2018 as a part of a project of CRWB, financed by IOM Bulgaria. They are accommodated in RRC Sofia - Vrazhdebna and are from asylum seeking families. Alongside them, four Latvian ladies from a crisis centre for victims of assault visited the Bread House in order to gather experience and know-how from the hosts for the beginning of their own social entrepreneurship. Completely improvised, they joined the event with an enormous amount of desire to make bread and get to know the other women around the table. The conversation was under the motto "Who am I and why am I here?" and the various cultures, ethnicities and experiences made it a colourful one. Adding salt and sugar to the flour, each of the women shared a part of her own world. What makes them smile in life (children, family, peace, quiet and nature), and what challenges them (everyday problems, hardships connected to the environment) turned out to be similar. "The hardships, symbolized by the salt, help us grow and value the beautiful and quiet moments (the sugar) to the full extent" - said one of the women - a refugee from Iraq, staying in Bulgaria with her two girls. The following flour drawings gave the opportunity to the participants to talk about their dreams - both diverse and similar in their essence. While the mothers were preparing bread, their children were entertained by an animator. The boardwalk in front of the Bread House was once again coloured with different chalk drawings. The finished pastries were taken by the Iraqi and Syrian mothers to share with their families for lunch. The meeting was part of the project of the Council of Refugee Women in Bulgaria "Psychosocial activities with women and children, refugees and seeking asylum" financed by IOM Bulgaria and Asylum, Migration and Integration Fund with the European Commission.