Mеждународна организация по миграция

Консултирането по проблемите на интеграцията - основна услуга в Информационния център на МОМ в Бургас

(English below)

Информационният център на МОМ в Бургас проведе поредните групови консултации за имигрантските общности в Сарафово и Черноморец. На поканата на екипа за 11.06. 2018 г. и 12.06.2018 г. се отзоваха 30 имигранти от Русия, Казахстан и Украйна.

Целта на тези изнесени консултации беше да се представят пред имигрантите възможностите за подкрепа по проекта на МОМ “Обучение и консултиране на законни мигранти и лица, търсещи/получили международна закрила”.

Презентация на дейностите по проекта пред имигрантите направиха Виолета Стоева и Ирина Буланова.

Заедно с това беше презентиран и портал, свързан с безплатен, бърз и удобен достъп на едно място до цялата необходима информация, от която се нуждаят мигрантите. Това направиха новите партньори на Информационния център на МОМ в Бургас, Зорница Станева и Миглена Молхова от "Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество" (ФРКБПГО).

Eлектронната платформа migis.eu е създадена по проект 2IMINED - „Improving the initial education of adult immigrants“ - „Подобряване първоначалното образование на възрастни имигранти“.

Consultations on migration problems - a main service in the Information Centre for Migrants operated by the IOM in Burgas

IOM's Information Centre for Migrants in Burgas held two new consultations on 11.06.2018 and 12.06.2018 on the subject of migration problems that the migrants face. The participants were mainly migrants from Russia, Ukraine and Kazakhstan that settled in Sarafovo and Chernomorets. 

The aim of the consultations was to present the migrants with opportunities of assistance in the framework of the project IOM's project "Training and counselling of legal migrants, asylum seekers and beneficiaries of international protection".

The information was presented in front of the migrants by Violeta Stoeva and Irina Bulanova.

An electronic portal with the aim to help migrants get free, swift and comfortable access in one place to all the information they seek was also presented. IOM's new partners from the Foundation for development of the cultural and business potential of the civic community. 

The electronic platform that was presented, migis.eu is created in the framework of the project 2IMINED - „Improving the initial education of adult immigrants“.