Mеждународна организация по миграция

Кулинарни дейности в РПЦ София, кв. Овча Купел
(English below)

Днес, екип от социален работник и психолог на #МОМБългарияорганизираха групово готвене с деца и жени настанени в РПЦ София, кв. Овча Купел, на тема „Кухнята на Германия“.

Събитието е част от инициативата на #МОМБългария за организиране на кулинарни уъркшопове с деца и жени в РПЦ София, кв. Овча Купел, в рамките на проект „Закрила за уязвими мигранти и подкрепа за доброволно връщане и реинтеграция“.

Инициативата има за цел споделяне на опит в домакинството (пазаруване, бюджетиране, приготвяне на храна и други домакински умения) между млади момичета и по-опитни домакини, запознаване с различни култури през традиционната кухня в Европа и страните по произход и създаване на атмосфера на групова подкрепа и споделяне на знания и умения нужни в ежедневието.

Искрени благодарност на ДАБ за предоставеното помещение и на Council of Refugee Women in Bulgaria Съвета на жените бежанки в България за предоставените готварските пособия (тенджери, тигани, купи, чинии и други) необходими за провеждането на събитията.

Culinary activities in RRC Sofia, Ovcha Kupel

Today, a social worker and a psychologist from #IOMBulgaria organized group cooking with children and women accommodated in RRC Sofia, Ovcha Kupel. The theme was “The cuisine of Germany”.

The event is part of #IOMBulgaria’s initiative to organize culinary workshops with children and women in RRC Sofia, Ovcha Kupel, carried out within the framework of the project “Protection of vulnerable migrants and assisted voluntary return and reintegration support”.

The initiative aims to foster the exchange of experiences in the household (shopping, budgeting, food preparation and other skills) between young girls and more experienced women, learning about different cultures through preparation of traditional European cuisine and that of countries of origin, and creating an atmosphere of group support and sharing of knowledge and skills needed in everyday life.

A sincere thank you to the SAR for providing the space and the Council of Refugee Women in Bulgaria for providing cooking and kitchen utensils (pots, pans, bowls, plates and others) needed to carry out the workshops.