Mеждународна организация по миграция

(English below)

В рамките на своето посещение в България, заместник-генералният директор на МОМ Лаура Томпсън се срещна със заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева. На срещата бяха обсъдени ролята на България като председател на съвета на ЕС в намирането на консенсус сред държавите членки на ЕС относно преговорите за Глобалния пакт за миграцията, както и възможностите за активно включване на частния сектор в търсенето на устойчиви решения за справяне с последствията от миграционните процеси.

(Източник: Министерство на външните работи)

As part of her visit to Bulgaria, IOM’s Deputy Director General Laura Thompson met with the Deputy Prime Minister for Justice Reform and Minister of Foreign Affairs Ekaterina Zaharieva. The meeting included discussions on Bulgaria’s role during its Presidency of the Council of the EU in finding a consensus among EU Member States regarding the Global Compact for Migration, as well as opportunities for the active involvement of the private sector in searching for sustainable solutions in dealing with the consequences of migration processes.

(Source: Ministry of Foreign Affairs)