Mеждународна организация по миграция

Международната общност трябва да положи повече усилия, за да убеди Конголийзкия псевдо-диктатор Джоузеф Кабила да се оттегли доброволно, докато прави всичко възможно, за да предотврати повече евентуални вреди върху народа си.

(Еnglish below)

Международната организация по миграция, част от Организацията на обединените нации, неотдавна насочи внимание към разпадащата се ситуация в Демократична Република Конго (ДРК) и отправи апел за средства, от които се нуждае отчаяно, за да реагира на хуманитарната криза. МОМ предупреди, че продължаващата криза в държавата, заедно с бързоразпространяващото се насилие, смъртоносни наводнения и епидемия от холера, са тласнали страната към "точка на пречупване". С по-малко от 5% от нужните средства, набрани през 2017 г., програми, които трябва да подпомогнат над 4.3 млн вътрешно разселени хора, все още не са започнали.

Апелът на ръководителят на мисията на МОМ Жан-Филип Шози, че "трябва да видим сходни нива на набиране на средства, каквито имат други кризи" подчертава един критичен въпрос - защо международната общност е пренебрегнала хуманитарната трагедия в ДРК? Колко масови гроба трябва да бъдат открити и колко млади момичета трябва да бъдат изтезавани с активното съучастничество на конголийзката държава преди светът да се съсредоточи върху корена на проблема и да признае, че псевдо-диктаторът Джоузеф Кабила е най-големият бич на народа си?

Предупреждението на МОМ идва в момент на всекидневно ескалиращи репресии и насилие. Страната посрещна новага година като конголийзки сили за сигурност стреляха бойни муниции по църкви, в които граждани протестираха срещу отказа на Кабила да се оттегли като президент повече от година след като мандатът му бе приключил. Поне осем бяха убити в акцията, включително и деца.

Повече четете тук

 

The international community should make a greater effort to engage with the Congolese pseudo-dictator Joseph Kabila to entice him to step down voluntarily—while doing their upmost to ensure his people do not suffer any additional harm.­

The UN’s International Organization for Migration (IOM) recently drew attention to the disintegrating situation in the Democratic Republic of the Congo (DRC) and appealed for desperately-needed funding to address the humanitarian emergency. The IOM warned that the country’s ongoing constitutional crisis, along with rapidly spreading violence, deadly flooding and a cholera outbreak, have pushed the country to its ‘breaking point’. With less than 5% of the necessary funding secured in 2017, programs meant to assist the DRC’s estimated 4.3 million internally displaced persons have not been implemented yet.

IOM mission chief Jean-Philippe Chauzy’s appeal that “we need to see a similar level of funding to other crises” highlights a critical question: why has the international community so overlooked and mismanaged the humanitarian travesty in the DRC? How many mass graves must be discovered or young girls tortured with the active complicity of the Congolese state before the world will address the rot at the source and recognize that pseudo-dictator Joseph Kabila is the biggest plague on his people?
 
The IOM’s warning comes as violence and repression in the DRC escalate daily. The country rang in a bloody new year as Congolese security forces fired live ammunition and tear gas into churches where citizens were protesting against Kabila’s refusal to step down as president more than a year after his term ended. At least eight people, including children, were killed in the crackdown.

Read more here